Sprawozdania

2017

 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2017.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne (w trakcie przygotowywania) 

 

2016

 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2016.

Bilans

bilans

Rachunek zysków i strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

Informacje Ogólne i Informacje dodatkowe

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2016

 

 

2015

 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2015.

Bilans

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie-merytoryczne-2015

 

2014

 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej obejmującej Informacje Ogólne oraz Informacje Uzupełniające do bilansu za rok 2014.

Bilans 2014

bilans

Rachunek Zysków i Strat

rachunek zysków i strat

Informacje Ogólne i Uzupełniające do bilansu

informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

sprawozdanie merytoryczne 2014

 

2013

 

Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za rok 2013.

Bilans 2013

rachunek wyników 2013

Informacja dodatkowa 2013

Sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne 2013

 

2012

 

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

 

2011

 

Sprawozdanie finansowe, na które składa się z bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Jak mogę pomóc?

zobacz więcej

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym Dzieciom LIVER

Liver Kontakt

ul. Wysłouchów 30A/43
30-611 Kraków

Liver Kontakt

liver@liver.pl

Liver Kontakt

+48 12 654 52 99
+48 500 460 255

Numery kont bankowych:

konto główne: RAIFFEISEN BANK POLSKA

19 1750 0012 0000 0000 2068 7436

(przeznaczone na składki członkowskie, darowizny)

94 1750 0012 0000 0000 2068 7444

(przeznaczone WYŁĄCZNIE na darowizny dla Podopiecznych DZIECI i MŁODZIEŻY)